2019/03/12

همکاران


بهروز میرجلیلی
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران – دانشگاه شهید بهشتی
طراح و وب مستر سایت

حمید روحی
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران – دانشگاه شهید بهشتی
همکار تهیه و ویرایش مطالب و نگاره‌های ترسیمی

فاطمه حسنی صدرآبادی
همکار ویرایش مطالب