2020/12/21

گزیده‌هایی از تاریخ / اسلاید

تابلو اثر اسماعیل جلایر، نقاش برجسته دوره ناصری

 


مسجد نصیرالملک شیراز، سفر دانشگاهی زمستان 97