اهمیت تحقیق در باغ ایرانی

باغ ایرانی موضوع مهمی در حوزه معماری ایرانی و تاریخ فرهنگ ایران، کشاورزی و اقتصاد در تاریخ ایران است. این روزها ما درباره باغ ایرانی زیاد می‌نویسیم اما بیشتر در لایه‌های سطحی حرکت می‌کنیم و کمتر به زوایای مختلف و لایه‌های عمیق نظر داریم. بدتر این‌که عمدتا حرف‌هایمان را بر پایه تحقیقات پژوهشگران بیگانه قرار اطلاعت بیشتر دربارهاهمیت تحقیق در باغ ایرانی[…]