هم‌اندیشی زندگی پیاده در شیراز

پژوهشکده نظر با همکاری دانشگاه شیراز برگزار می نماید: هم‌اندیشی زندگی پیاده در شیراز نشست اول با موضوع: «نسبت منظر طبیعی با زندگی پیاده» با حضور: – محمدرضا بذرگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز – نوذر امامی؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز – امین حبیبی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز – سید امیر اطلاعت بیشتر دربارههم‌اندیشی زندگی پیاده در شیراز[…]