همایش ملی بازآفرینی شهری

همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط شهرداری نیشابور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نیشابور برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای اطلاعت بیشتر دربارههمایش ملی بازآفرینی شهری[…]